Artikel BNDeStem: “De echte veteraan staat achteraan” en reactie voorzitter VOC Bergen op Zoom

ArtikelBNDeStemVeteraan

Reactie Frans-Schulte (voorzitter VOC) naar de redactie van BN/De Stem in verband met het bijgesloten artikel

We hadden een mooie Oktobermaand. Veel zon en mooie herfstkleuren. Aan het eind goed georganiseerde herdenkingen van de bevrijding van Bergen op Zoom en de Slag om de Schelde. Daarbij gepaste aandacht voor hen die in de Tweede Wereldoorlog en daarna door oorlogshandelingen het leven lieten. Speciale aandacht voor de vele jonge mannen die, van ver komend, hier voor onze vrijheid streden. Ditmaal ook nadruk op het begrip vrijheid: Vrijheid is een werkwoord. Vrijheid en vrede zijn zaken waar áán en vóór gewerkt moet worden, soms met strijd.

Het zijn de militairen, nu veteranen, die de oorlog voeren en deze ook beëindigen. De oorlog ontstaat door ophitsen van de publieke opinie door politiek en media, waarin de journalistiek een hoofdrol speelt. Op zo’n moment van bezinning als wij eind oktober hadden, verwacht je dan zeker van de laatstgenoemde groep bescheidenheid en bezinning op de eigen rol. Ook voor de toekomst.

En passant wordt nog even vermeld dat die aardige Engelse veteraan indertijd mensen heeft vermoord. Oorlog is een hard bedrijf en kost mensenlevens, al is dat niet het doel. Militairen vervullen daarin hun plicht in opdracht van hun, al dan niet democratische, overheden. Maar om hen te betichten van MOORD! Die kwalificatie past beter bij hen die tot haat, geweld of oorlog aanzetten.Helaas, de maand eindigt met een wanklank in BN/De Stem van 31 oktober. De Engelse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog had in zijn rolstoel op 30 oktober inderdaad wel een beter plekje kunnen krijgen, al had de herdenking van zijn kameraden al drie dagen daarvoor plaatsgevonden. Maar om in onvrede daarover te spreken over “waarschijnlijk de enige échte veteraan”, is hoogst ongepast. Er zijn veteranen en niet-veteranen. Veteraan zijn zij, die voldoen aan de in de Veteranenwet van 11-2-2012 vastgelegde definitie. Discussie over “meer of minder veteraan zijn” is onzinnig en, gezien de wettelijke definitie, volslagen overbodig.

Als veteraan kan ik nog vrede hebben met een in der haast opgeschreven journalistieke uitglijer. Maar dan is er toch nog een redactie die de zaak filtert alvorens tot publicatie over te gaan. Een “waarschijnlijk échte” krant laat zoiets niet passeren en komt, indien dat toch is gebeurd, met excuses en een rectificatie. Aan u om op deze wijze mee te werken aan de vrijheid en de gepaste vrijheid van meningsuiting.

Bergen op Zoom, 1 november 2016,
De Voorzitter van de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Bergen op Zoom,
Frans Peter Schulte,
Generaal-majoor Koninklijke Luchtmacht b.d.

 

Laat een reactie achter