Nieuwjaarstoespraak 2019 Frans Peter Schulte!

fireworks-846063 640Dames en Heren, goedemiddag. Fijn om u in ons midden te zien. Allereerst wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2019 toe.

Als Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum stonden wij het afgelopen jaar stil bij ons tienjarig bestaan. Bij het opzetten van die evenementen kregen wij de nodige steun van personen buiten onze organisatie. Velen van hen zijn hier aanwezig en ik wil nogmaals onze erkentelijkheid uitpreken voor de verleende hulp. Het jaar kreeg een waardige afsluiting door de deelname van ons veteranen aan het wondermooie initiatief van de “Lichtjes bij alle oorlogsgraven”.

Daarmee zijn we, evenals bij het concert in april en de landmachtdag in mei, begonnen met een transitie in ons optreden die we in de toekomst verder willen uitwerken. De nadruk in het verleden lag op evenementen VOOR de veteranen en deelname aan plechtigheden. Voor de toekomst willen we ons meer richten op een breder publiek, vooral jongeren, en daarbij de boodschap uitdragen dat vrijheid een werkwoord is, dus meer activiteiten DOOR de veteranen.

Dit jaar zal de nadruk uiteraard liggen op deelname aan de evenementen in het kader van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal en Slag om de Schelde. Contact met de Stichting Bevrijding Brabantse Wal is reeds daarover gelegd, ook heeft coördinatie met de veteranen van Woensdrecht en Steenbergen al plaatsgevonden. Zo zullen de veteranen één detachement vormen bij het defilé op 26 oktober. Ook de burgemeesters van Woensdrecht en Steenbergen, die evenals onze burgemeester ons veteranen een warm hart toedragen, ondersteunen deze samenwerking, zo is mij deze week gebleken. Evenals in 2014 zullen de veteranen in de avond van 25 oktober een concert aanbieden van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij ook dit keer weer Canadese genodigden aanwezig zullen zijn.

Bij onze maandelijkse bijeenkomsten, op de tweede zaterdag van de maand, hier in het Zwijnshoofd streven we om eens per kwartaal een voordracht te laten houden die een breder en jonger publiek aanspreekt. Daarnaast willen we de communicatie met de veteranen intensiveren en onze website beter gaan onderhouden zodat ook daarmee een breder publiek wordt geïnformeerd.

Genoeg goede voornemens dus. Nu nog de uitvoering. We gaan ervoor en hopen, evenals in het verleden, op uw steun te mogen rekenen. Daarop en op de net behaalde gouden medaille allround op het Europees kampioenschap door Antionette de Jong proost ik op. Santé!

Laat een reactie achter