Nieuwjaarstoespraak 2020

Nieuwsjaarsreceptie1Medeveteranen, partners en sympathisanten,

Fijn om u hier in grote getale bijeen te zien.

Laat ik beginnen met u een goed en gezond 2020 toe te wensen. Het is niet mijn gewoonte om individuele personen welkom te heten, maar ik wil toch een uitzondering maken voor de schoonzoon van onze Nestor Frans van der Meeren. Dan bedoel ik Frans de Vos, die deze week de erepenning van de gemeente in ontvangst mocht nemen uit handen van onze burgemeester. Frans, hartelijk gefeliciteerd daarmee.

Het afgelopen jaar hebben we al inhoud kunnen geven aan ons voornemen om meer dan voorheen naar buiten op te treden. Dus niet alleen naar binnen gerichte activiteiten voor ons veteranen, maar ook naar een breder publiek en met name de jeugd. En niet alleen terugblikken en gedenken, maar ook aandacht voor actuele zaken en vooral uitdragen dat vrijheid een groot goed is waaraan dagelijks en door iedereen moet worden gewerkt.

In het achter ons liggende jaar deden we dat al door voordrachten voor een breder publiek dan alleen de veteranen, door deelnemen aan het project “veteraan voor de klas” en het speeddaten met de jeugd. Ook aanwezigheid van veteranen bij de musical van het Roncalli en het wederom actief deelnemen aan de lichtjes bij de oorlogsgraven draagt bij aan een meer naar buiten gericht optreden van de veteranen. Ook het, evenals vijf jaar geleden, aanbieden van een concert door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht en het deelnemen aan het defilé in oktober zette ons duidelijk op de kaart.

Dat we daartoe in staat waren is ook te danken aan de steun die we daarbij kregen van de gemeente, met name van Paul Versijp en Dineke van Male. Het was heel wat kunst- en vliegwerk om iedereen bij het concert en het defilé een plaatsje te geven. Nu je over enkele maanden je werk bij de gemeente gaat beëindigen, Dineke, maak ik van deze gelegenheid gebruik om je te danken voor de steun aan ons veteranen en het geduld dat je met me had als ik weer eens een aanvullende wens naar voren bracht.

Nieuwsjaarsreceptie2Het komende jaar gaan we de eerder geschetste trend voort zetten. De goede samenwerking met veteranenorganisaties van de buurtgemeenten op de Brabantse Wal, Steenbergen en Woensdrecht, en ook Tholen, die het afgelopen jaar tot stand kwam, maakt daar zeker weer deel van uit. Ook zullen we de nodige aandacht geven aan de viering van 75 jaar vrijheid. Dat begon al het vorige jaar in oktober in onze contreien maar vindt nu zijn voortzetting voor het Nederland boven de rivieren waar pas in dit jaar het moment komt van 75 jaar vrijheid. Wij zullen zeker op 4 mei en ook op of rond 15 augustus, wanneer het 75 jaar geleden is dat Nederlands Indië werd bevrijd, mede inhoud geven aan de herdenking daarvan.

Tot slot nog een mededeling over een mutatie binnen ons bestuur. Guido de Veld, onze penningmeester, heeft een nieuwe uitdagende functie gekregen. Daardoor moet hij het penningmeesterschap neerleggen. Namens jullie allen bedank ik hem voor de gedegen, maar ook prettige wijze waarop hij onze financiën beheerde en verantwoordde. Guido, het ga je goed. Je weet dat voorgangers van je als hoofd beveiliging van de vliegbasis Volkel het binnen Defensie ver hebben geschopt.

Maar genoeg gepraat. Laten we voordat ook alcoholgebruik, evenals het roken, in openbare ruimten verboden gaat worden omdat het slecht is voor de volksgezondheid, het glas heffen op onze saamhorigheid en vriendschap die we zeker in 2020 inhoud blijven geven. PROOST!

Laat een reactie achter