Frans van der Meeren wil het verhaal blijven vertellen

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 143

Fransvan de Meeren is de enige levende Tweede Wereldoorlog veteraan in Bergen op Zoom voor zover bekendBERGEN OP ZOOM - Ook de Brabantse Wal herdenkt en viert 75 Jaar Bevrijding. De gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom doen dat met allerlei activiteiten. In dat kader brengt Weekblad de Bode in samenwerking met stichting Bevrijding Brabantse Wal wekelijks een bijzonder verhaal over mensen en gebeurtenissen tijdens de oorlog en na de bevrijding. In deze tweede aflevering vertelt veteraan Frans van der Meeren zijn verhaal.

Voor zover bekend is de 93-jarige Frans van der Meeren de laatst levende Tweede Wereldoorlog-veteraan in Bergen op Zoom.

Verleden
Zeker in een herdenkingsjaar, zoals dat zaterdag in Terneuzen is begonnen, vragen mensen hem regelmatig naar zijn oorlogsverleden. “Ze weten me altijd te vinden”, lacht hij, zittend naast zijn vrouw Isabel. Hij vertelt zijn verhaal met liefde. “Veel mensen willen niet praten over de oorlog en hebben last van wat hen is overkomen. Ik heb dat niet, nooit gehad ook. Blijkbaar ben ik redelijk nuchter. Ik wil het graag vertellen, want we moeten blijven herdenken.”

Scouting
Van der Meeren verloor zijn vrijheid, net als miljoenen landgenoten, in 1940, toen de Duitsers Nederland bezetten. De ‘rasechte krab’ herinnert het zich als de dag van vandaag. “De scouting werd van de ene op de andere dag verboden, je moest om 19.00 uur binnen zijn en alle normale dingen waren opeens niet meer vanzelfsprekend. Onze jeugd was eigenlijk in één klap weg.”

Vijand
De toen 18-jarige Van der Meeren weigerde te werken voor de vijand. Na zes dagen vluchtte hij uit het arbeiderskamp en kwam via verschillende onderduikadressen terecht in Keldonk, bij een hengstenboer, zijn vrouw en negen kinderen. “Ik was daarvoor nog nooit van huis geweest”, zegt de geboren en getogen Bergenaar. “Zat ik daar, in een onbekend huis, in een onbekende plaats met alleen maar mensen die ik niet kende.” De kinderen en kleinkinderen werden vrienden voor het leven. “Nog steeds heb ik contact met hen. Zo is uit iets verschrikkelijks toch iets moois ontstaan.”

Hedel
Van der Meeren keerde in 1944, toen zijn stad na de Slag om de Schelde was bevrijd, terug naar Bergen op Zoom. Met zijn Isabel genoot hij kort van de herwonnen vrijheid. “Maar ik wilde iets terugdoen.” Toen een verzetsman hem benaderde meldde hij zich dan ook aan voor de Prinses Irenebrigade. “Frans kent geen angst. Ik wist dat ik hem niet kon tegenhouden”, zegt zijn vrouw. Van der Meeren vocht onder meer mee in de heftige Slag om Hedel in de Bommelerwaard. Daar lieten meerdere soldaten van de brigade het leven. “Af en toe heb ik tijdens de gevechten een schietgebedje gedaan. Ik heb gewoon geluk gehad.”

Veilingmeester
Van der Meeren heeft na de oorlog jaren gewerkt als veilingmeester, maar is als veteraan altijd het verhaal van de oorlog blijven vertellen. Eerder dit jaar was hij nog aanwezig bij een schoolbezoek op het Canadese ereveld in Bergen op Zoom. “Daar waren jongens en meisjes van zestien, zeventien jaar. Als zij de verhalen horen en het graf van een Canadese jongen van zeventien, die is gestorven voor hun vrijheid, zien, dan maakt dat indruk. Soms lijken we wel eens te vergeten hoe belangrijk vrijheid is. Pas als je de vrijheid hebt verloren besef je dat. We moeten het verhaal blijven vertellen, zodat er nooit, nooit, nooit meer oorlog komt.”

Manifestatie
75 Jaar Bevrijding is zaterdag van start gegaan met een landelijke manifestatie in Terneuzen. De komende maanden zijn er in alle gemeenten meerdere activiteiten. Het hoogtepunt is het weekend van 26 en 27 oktober. Dan zijn er toertochten met militaire voertuigen en in Bergen op Zoom is er een defilé, een taptoe en internationale herdenking.

Kijk voor alle activiteiten in het kader van 75 Jaar Bevrijding op www.bevrijdingsbrabantsewal.nl

Bron: Bergse Bode

Voorzitter VOC bij officiele herdenking Tweede Wereldoorlog

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 301

Voorzitter VOC bij officiele herdenking Tweede WereldoorlogOp 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag herdenken we ieder jaar bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan. Voorzitter SVOC Bergen op Zoom woont dit jaar, in gezelschap van een prominent Indie kampslachtoffer, de herdenking in Den Haag op 15 augustus bij.

Veteranenmiddag 13 juli in thema van Slag om de Schelde

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 436

Veteranenmiddag 13 juli in kader van Slag om de ScheldeOp zaterdag 13 juli 2019 komen de veteranen om 14.00u weer bijeen in het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18 Bergen op Zoom. Op deze maandelijkse bijeenkomst halen zij onder het genot van en drankje herinneringen op, wisselen ervaringen uit of praten elkaar gewoon weer gezellig bij. Daarbij zijn partners en verdere familieleden altijd welkom.

Dit keer is er een voordracht door Irene van Kemenade in het kader van de slag om de Schelde. Tevens zal Frans de Vos Voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal de festiviteiten die in oktober 2019 plaatsvinden toelichten.

Omdat er voor dit onderwerp een bredere belangstelling is, zijn ook de veteranen van de Brabantse Wal en die van het Korps Commandotroepen uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Om de ruimte goed in te richten is een berichtje met hoe velen u komt op info@veteranenboz.nl voor 1 juli 2019 wel gewenst. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening. Een kleine financiële bijdrage in het spaarvarken is altijd welkom.

Save the date: event rondom '75 jaar vrijheid'

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 372

Vrijheid wordt ook op Woensdrecht gevierdOp zaterdag 5 oktober organiseert vliegbasis Woensdrecht een groots en bijzonder evenement rondom '75 jaar Bevrijding.'

We blikken terug op de periode 1944/1945 en maken een reis door de tijd tot aan de vliegbasis anno 2019. Een mooie dag voor onze post-actieven, veteranen en voor u allen die Woensdrecht hebben gemaakt tot wat het nu is: de Main Support Base van de luchtmacht.

Noteer 5 oktober alvast in uw agenda. Binnenkort meer!

Uitnodiging programma bevrijding 2019

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 558

Uitnodiging voor de veteranen voor de herdenking van de bevrijding van Bergen op ZoomGeachte Veteraan,

In het najaar van 2019 is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd van het nazi-regime. Samen met partners in de provincie Zeeland en de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Tholen en de aldaar georganiseerde veteranen trekt de gemeente Bergen op Zoom op om deze mijlpaal in de geschiedenis onder de aandacht te brengen van het grote publiek. De activiteiten die daarvoor zijn ontwikkeld stellen de Slag om de Schelde centraal. Deze strijd, die een beslissende invloed had op het einde van de tweede wereldoorlog in Europa, werd in Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant gevoerd van september 1944 tot eind november van dat jaar.

Programma
De nadruk van het programma ligt in het weekend van 25 tot en met 27 oktober. In de avond van 25 oktober verzorgt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een concert waarin het dan nieuwe, op 75 jaar bevrijding afgestemde, programma wordt uitgevoerd. Op 26 oktober vinden op een vroeg tijdstip de plechtigheden plaats bij de herdenkingsmonumenten in Bergen op Zoom en op de Britse Begraafplaats. Later in de ochtend leidt een toertocht met historische militaire voertuigen vanuit zowel het Zeeuwse Nieuwdorp, als ook Putte en Steenbergen naar Bergen op Zoom. Hier gaat de toertocht over in een defilé door het oude centrum van Bergen op Zoom. In de namiddag ie er een taptoe waaraan militaire en civiele korpsen deelnemen. Op zondag 27 oktober vindt een oecumenische dienst plaats in de Gertrudiskerk, gevolgd door de herdenking van de gevallenen op het Canadese Ereveld. Afsluitend wordt een receptie gehouden in het Markiezenhof.

Lustrumjaar
Vanwege het lustrumjaar zullen meer dan voorheen vele Canadese en Nederlandse autoriteiten en genodigden de verschillende evenementen bijwonen. Het is daarom noodzakelijk de deelname van de veteranen aan de activiteiten in kaart te brengen, ook om de hen toekomende plaats zeker te stellen. Voor het concert op 25 oktober wordt gewerkt met een voorinschrijving. Voor het bijwonen van het concert wordt een bijdrage van € 7,50 per persoon gevraagd. Daarvoor krijgt u een zitplaats en een consumptie in de pauze aangeboden en wordt € 5 euro wordt gestort in het fonds voor de realisatie van het Informatiecentrum Erevelden Bergen op Zoom. U kunt tot 15 april 2019 op info@veteranenboz.nl het aantal gewenste plaatsen opgeven; de betaling daarvoor graag voor dezelfde datum op NL 68 RABO 0305 1436 62 t.n.v. Stichting VOC Bergen op Zoom o.v.v. concert 25 oktober. Op een later moment worden vrije zitplaatsen aangeboden door Lyons Club Scaldis met daarin inbegrepen een bijdrage aan het Informatiecentrum. Prijs daarvan is nu nog onbekend, bovendien zijn dat plaatsen buiten het voor veteranen en officiële genodigden gereserveerde gedeelte in de zaal.

Defilé 
Het defilé op 26 oktober vangt aan bij het Arsenaal en eindigt op de grote markt, een afstand van 2 1/2 km.. Aan het defilé nemen vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen, veteranen, buitenlandse militairen en diverse militaire en burgermuziekgezelschappen deel. Het defilé wordt op de Grote Markt afgenomen door prominente vertegenwoordigers van Canada, Defensie, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en een aantal gemeenten in de regio. Voor deelname aan het veteranendetachement is vereist dat u in het tempo van 108 passen per minuut kunt meemarcheren en is veteranentenue of passende donkere kleding voorgeschreven. U kunt u zich voor deelname tot 1 oktober 2019 opgeven op hetzelfde e-mail adres. Mocht u fysiek niet in staat zijn om mee te lopen maar er toch graag bij wilt zijn kunt u uw wens op hetzelfde e-mail adres kenbaar maken.

De deelname aan de herdenkingsplechtigheden bij de monumenten in Bergen op Zoom en op het Britse Ereveld op 26 oktober is, evenals aan de herdenking op het Canadese Ereveld op 27 oktober vrij. Mocht u in het veteranendetachement willen staan, geldt het hierboven beschreven tenue. Tijdstippen van deze plechtigheden worden tijdig in de pers en de huis aan huis bladen bekend gesteld.

Voor het tijdig geven van nadere informatie is het nodig dat u uw e-mail adres opgeeft, eveneens op info@veteranenboz.nl Ook zullen toekomstige mailings aan de veteranen van Bergen op Zoom e.o. uitsluitend per e-mail plaatsvinden en, om de privacy te waarborgen, als BCC worden verzonden. Indien u informatie per post wilt blijven ontvangen gelieve u dat kenbaar te maken aan de secretaris Stichting VOC, P.E. Kelling, Boerevest 26, 4611 EP Bergen op Zoom. Ook de hierboven vermelde opgave tot deelname aan concert en/of defilé kunt u, indien u niet over e-mail beschikt, naar dit adres zenden.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij u al in een zeer vroeg stadium vragen om uw belangstelling kenbaar te maken. Dit is echter nodig om te verzekeren dat u plaatsen krijgt toegewezen die bij passen bij uw welverdiende status van veteraan.

Voor eventuele nadere vragen kunt u terecht bij de secretaris van de Stichting VOC, telefoon 06 10279357, info@veteranenboz.nl 
Uw reactie zien wij graag tegemoet,
Hoogachtend,

De Voorzitter van Stichting VOC
Generaal-majoor KLu b.d. F.P. Schulte

Door het gebruik van cookies kunnen we je beter van dienst zijn. Accepteer de cookies om optimaal van onze diensten gebruik te maken.
Meer informatie Ok Weiger