Over het VOC

 

Tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 werd in 2008 na de gebruikelijke kransleggingen en dodenherdenkingen ’s middags een aantrekkelijk programma voor de veteranen gehouden in schouwburg de Maagd. Na een gezellige lunch voor de veteranen en hun partners, waarbij burgemeester Polman en enkele wethouders aanzaten, interviewde de burgemeester in de grote zaal enkele veteranen. Daarna werd een amusementsprogramma aangeboden door het zeemanskoor “de Batraven”. Een geanimeerd aperitief met pianospel door de burgemeester en zang door nestor-veteraan Piet Hest  sloten de middag af.

Deze eerste en enthousiaste invulling van de nationale veteranendag in West Brabant kreeg een vervolg. Enkele veteranen namen het initiatief tot het oprichten van een Veteranen Ontmoetings Centrum. De veteranen, jong en oud, van alle krijgsmachtdelen, ontmoeten elkaar elke tweede zaterdag van de maand in Café Het Zwijnshoofd tussen 14.00 en 17.00 uur.  

Het is steeds weer een kennismaking tussen veteranen met heel verschillende achtergronden, die juist door die verscheidenheid boeit en de band tussen mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten heel sterk maakt. De omstandigheden die ieder veteraan maakten brengen hen bij elkaar en er wordt naar elkaar geluisterd als er herinneringen worden opgehaald. Er is duidelijk sprake van wederzijdse waardering en acceptatie en dat tussen mensen van heel verschillende achtergrond. 

Behalve dat er herinneringen worden opgehaald wordt ook gelegenheid gegeven foto’s en andere herinneringen met elkaar te delen. Soms wordt er door iemand een korte voordracht over eigen belevenissen gehouden. Emoties komen daarbij naar boven, die misschien lang werden onderdrukt en een sluimerend bestaan hadden. Toch blijft de sfeer behoorlijk ontspannen en wordt het gezamenlijke pilsje erg gewaardeerd. Dat daarbij oud en jong en -als je naar hun oude rang kijkt- hoog en laag elkaar als collega’s weten te vinden is een belevenis die je niet wilt missen.

Veteranen die op de tweede zaterdag van de maand de weg naar Bergen op Zoom weten te vinden zijn ’s middags van harte welkom in het Veteranen Ontmoetings Centrum. Hun partner of introducé (en dat mag ook een kind of kleinkind zijn) natuurlijk ook. 

 

Laat een reactie achter