Agenda

Juli
zaterdag 11 juli Veteranen café

Augustus 
zaterdag 8 augustus Veteranen café

September
Zaterdag 12 september lezing Nederlands Indië

Oktober
Zaterdag 10 oktober bezoek met bus museum Nieuwdorp lokale veteranendag

Oktober 
Zondag 25 oktober herdenking Canadese begraaftplaats

November
zaterdag 14 november Veteranen café

December
12 december Veteranen Pub Quiz
24 december Lichtjes bij de oorlogsgraven

Privacy Statement

Stichting Veteranen Ontmoetings Centrum, gevestigd te Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: vocbergenopzoom.nl

Functionaris gegevensbescherming
Er is géén Functionaris Gegevensbescherming bij het VOC. Wel kan er voor privacy vragen contact opgenomen worden met info@veteranenboz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VOC Bergen op Zoom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij via info@veteranenboz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VOC Bergen op Zoom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
VOC Bergen op Zoom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

VOC Bergen op Zoom gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Google Analytics
Namen: __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 50 maanden\
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOC Bergen op Zoom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Meer informatie over de manier waarop Google Analytics met deze gegevens omgaat:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl Bewaartermijn 

Voor de verschillende persoonsgegevens zoals hierboven besproken, geldt een bewaartermijn voor zolang deze nodig zijn. Dit wil zeggen dat de gegevens behouden blijven tot de overeenkomst tussen de klant / gebruiker en VOC Bergen op Zoom ontbonden zijn.

De gegevens binnen Google Analytics worden 50 maanden behouden en vervolgens automatisch verwijderd. Deze bewaartermijn correspondeert met de gemiddeld levensduur van een website welke 3 a 4 jaar is.

Delen van persoonsgegevens met derden
VOC Bergen op Zoom verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VOC Bergen op Zoom gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VOC Bergen op Zoom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOC Bergen op Zoomen heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@veteranenboz.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VOC Bergen op Zoom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VOC Bergen op Zoom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@veteranenboz.nl

Over het VOC

 

Tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 werd in 2008 na de gebruikelijke kransleggingen en dodenherdenkingen ’s middags een aantrekkelijk programma voor de veteranen gehouden in schouwburg de Maagd. Na een gezellige lunch voor de veteranen en hun partners, waarbij burgemeester Polman en enkele wethouders aanzaten, interviewde de burgemeester in de grote zaal enkele veteranen. Daarna werd een amusementsprogramma aangeboden door het zeemanskoor “de Batraven”. Een geanimeerd aperitief met pianospel door de burgemeester en zang door nestor-veteraan Piet Hest  sloten de middag af.

Deze eerste en enthousiaste invulling van de nationale veteranendag in West Brabant kreeg een vervolg. Enkele veteranen namen het initiatief tot het oprichten van een Veteranen Ontmoetings Centrum. De veteranen, jong en oud, van alle krijgsmachtdelen, ontmoeten elkaar elke tweede zaterdag van de maand in Café Het Zwijnshoofd tussen 14.00 en 17.00 uur.  

Het is steeds weer een kennismaking tussen veteranen met heel verschillende achtergronden, die juist door die verscheidenheid boeit en de band tussen mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten heel sterk maakt. De omstandigheden die ieder veteraan maakten brengen hen bij elkaar en er wordt naar elkaar geluisterd als er herinneringen worden opgehaald. Er is duidelijk sprake van wederzijdse waardering en acceptatie en dat tussen mensen van heel verschillende achtergrond. 

Behalve dat er herinneringen worden opgehaald wordt ook gelegenheid gegeven foto’s en andere herinneringen met elkaar te delen. Soms wordt er door iemand een korte voordracht over eigen belevenissen gehouden. Emoties komen daarbij naar boven, die misschien lang werden onderdrukt en een sluimerend bestaan hadden. Toch blijft de sfeer behoorlijk ontspannen en wordt het gezamenlijke pilsje erg gewaardeerd. Dat daarbij oud en jong en -als je naar hun oude rang kijkt- hoog en laag elkaar als collega’s weten te vinden is een belevenis die je niet wilt missen.

Veteranen die op de tweede zaterdag van de maand de weg naar Bergen op Zoom weten te vinden zijn ’s middags van harte welkom in het Veteranen Ontmoetings Centrum. Hun partner of introducé (en dat mag ook een kind of kleinkind zijn) natuurlijk ook. 

 

Door het gebruik van cookies kunnen we je beter van dienst zijn. Accepteer de cookies om optimaal van onze diensten gebruik te maken.
Meer informatie Ok Weiger