Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum (VOC) Bergen op Zoom opgericht

Hey VOC is sinds 30 april een stichtingHet Veteranen Ontmoeting Centrum, kortweg VOC, is al enkele jaren actief in Bergen op Zoom met als doel verschillende generaties veteranen bij elkaar te brengen. Om de organisatie ook in de toekomst voort te kunnen laten bestaan én deze verder te professionaliseren is het VOC sinds 30 april een stichting. Daarmee is de organisatie helemaal op de toekomst voorbereid.

De stichting is opgericht bij Fikkers Notarissen die de oprichting heeft gesponsord. De acte zelf werd getekend met notaris C. De Maat en vertegenwoordigers van het VOC die inmiddels het nieuwe bestuur vormen. Door een officiële rechtsvorm aan te gaan is de stichting toekomst bestendig en kunnen er bijvoorbeeld projecten aangegaan worden, maar eventueel ook subsidies, sponsoring of giften worden geaccepteerd.

Bijeenkomst
Het VOC organiseert elke tweede zaterdag van de maand een gratis bijeenkomst in Het Zwijnshoofd waar veteranen en partners elkaar kunnen treffen. Het VOC is daarnaast jaarlijks betrokken bij de herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober. Op deze dag wordt er steevast een activiteit voor alle lokale veteranen georganiseerd. De gemeente heeft ruim vierhonderd van hen in haar midden.

Doel
Volgens de acte stelt de stichting zich ten doel de samenhang van de veteranen in Bergen op Zoom en omstreken te bevorderen, als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van deze veteranen op te treden en activiteiten te ondernemen die de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Wie kennis wil maken met de stichting kan elke tweede zaterdag van de maand de bijeenkomst in Het Zwijnshoofd bezoeken vanaf 14.00 of terecht op de website www.vocbergenopzoom.nl

Laat een reactie achter