Uitnodiging programma bevrijding 2019

Uitnodiging voor de veteranen voor de herdenking van de bevrijding van Bergen op ZoomGeachte Veteraan,

In het najaar van 2019 is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd van het nazi-regime. Samen met partners in de provincie Zeeland en de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Tholen en de aldaar georganiseerde veteranen trekt de gemeente Bergen op Zoom op om deze mijlpaal in de geschiedenis onder de aandacht te brengen van het grote publiek. De activiteiten die daarvoor zijn ontwikkeld stellen de Slag om de Schelde centraal. Deze strijd, die een beslissende invloed had op het einde van de tweede wereldoorlog in Europa, werd in Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant gevoerd van september 1944 tot eind november van dat jaar.

Programma
De nadruk van het programma ligt in het weekend van 25 tot en met 27 oktober. In de avond van 25 oktober verzorgt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een concert waarin het dan nieuwe, op 75 jaar bevrijding afgestemde, programma wordt uitgevoerd. Op 26 oktober vinden op een vroeg tijdstip de plechtigheden plaats bij de herdenkingsmonumenten in Bergen op Zoom en op de Britse Begraafplaats. Later in de ochtend leidt een toertocht met historische militaire voertuigen vanuit zowel het Zeeuwse Nieuwdorp, als ook Putte en Steenbergen naar Bergen op Zoom. Hier gaat de toertocht over in een defilé door het oude centrum van Bergen op Zoom. In de namiddag ie er een taptoe waaraan militaire en civiele korpsen deelnemen. Op zondag 27 oktober vindt een oecumenische dienst plaats in de Gertrudiskerk, gevolgd door de herdenking van de gevallenen op het Canadese Ereveld. Afsluitend wordt een receptie gehouden in het Markiezenhof.

Lustrumjaar
Vanwege het lustrumjaar zullen meer dan voorheen vele Canadese en Nederlandse autoriteiten en genodigden de verschillende evenementen bijwonen. Het is daarom noodzakelijk de deelname van de veteranen aan de activiteiten in kaart te brengen, ook om de hen toekomende plaats zeker te stellen. Voor het concert op 25 oktober wordt gewerkt met een voorinschrijving. Voor het bijwonen van het concert wordt een bijdrage van € 7,50 per persoon gevraagd. Daarvoor krijgt u een zitplaats en een consumptie in de pauze aangeboden en wordt € 5 euro wordt gestort in het fonds voor de realisatie van het Informatiecentrum Erevelden Bergen op Zoom. U kunt tot 15 april 2019 op info@veteranenboz.nl het aantal gewenste plaatsen opgeven; de betaling daarvoor graag voor dezelfde datum op NL 68 RABO 0305 1436 62 t.n.v. Stichting VOC Bergen op Zoom o.v.v. concert 25 oktober. Op een later moment worden vrije zitplaatsen aangeboden door Lyons Club Scaldis met daarin inbegrepen een bijdrage aan het Informatiecentrum. Prijs daarvan is nu nog onbekend, bovendien zijn dat plaatsen buiten het voor veteranen en officiële genodigden gereserveerde gedeelte in de zaal.

Defilé 
Het defilé op 26 oktober vangt aan bij het Arsenaal en eindigt op de grote markt, een afstand van 2 1/2 km.. Aan het defilé nemen vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen, veteranen, buitenlandse militairen en diverse militaire en burgermuziekgezelschappen deel. Het defilé wordt op de Grote Markt afgenomen door prominente vertegenwoordigers van Canada, Defensie, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en een aantal gemeenten in de regio. Voor deelname aan het veteranendetachement is vereist dat u in het tempo van 108 passen per minuut kunt meemarcheren en is veteranentenue of passende donkere kleding voorgeschreven. U kunt u zich voor deelname tot 1 oktober 2019 opgeven op hetzelfde e-mail adres. Mocht u fysiek niet in staat zijn om mee te lopen maar er toch graag bij wilt zijn kunt u uw wens op hetzelfde e-mail adres kenbaar maken.

De deelname aan de herdenkingsplechtigheden bij de monumenten in Bergen op Zoom en op het Britse Ereveld op 26 oktober is, evenals aan de herdenking op het Canadese Ereveld op 27 oktober vrij. Mocht u in het veteranendetachement willen staan, geldt het hierboven beschreven tenue. Tijdstippen van deze plechtigheden worden tijdig in de pers en de huis aan huis bladen bekend gesteld.

Voor het tijdig geven van nadere informatie is het nodig dat u uw e-mail adres opgeeft, eveneens op info@veteranenboz.nl Ook zullen toekomstige mailings aan de veteranen van Bergen op Zoom e.o. uitsluitend per e-mail plaatsvinden en, om de privacy te waarborgen, als BCC worden verzonden. Indien u informatie per post wilt blijven ontvangen gelieve u dat kenbaar te maken aan de secretaris Stichting VOC, P.E. Kelling, Boerevest 26, 4611 EP Bergen op Zoom. Ook de hierboven vermelde opgave tot deelname aan concert en/of defilé kunt u, indien u niet over e-mail beschikt, naar dit adres zenden.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij u al in een zeer vroeg stadium vragen om uw belangstelling kenbaar te maken. Dit is echter nodig om te verzekeren dat u plaatsen krijgt toegewezen die bij passen bij uw welverdiende status van veteraan.

Voor eventuele nadere vragen kunt u terecht bij de secretaris van de Stichting VOC, telefoon 06 10279357, info@veteranenboz.nl 
Uw reactie zien wij graag tegemoet,
Hoogachtend,

De Voorzitter van Stichting VOC
Generaal-majoor KLu b.d. F.P. Schulte

Laat een reactie achter