Welkomstwoord Veteranenmiddag door burgemeester Petter

Burgemeester Petter sprak tijdens de lokale veteranendagTijdens de lokale veteranendag sprak burgemeester Peter tot de veteranen. Zijn speech tref je hieronder:

Appèl!…
In de militaire wereld is dit het sein tot verzamelen, waarbij daarna de namen worden afgeroepen om te zien wie er zijn. Maar appèl heeft nog een andere betekenis. Een betekenis die ik later toe zal lichten.

Veteranendag. Wanneer je iemand vraagt wat dat is, krijg je soms te horen: ‘Eh… ja, dat is toch die dag ergens op een zaterdag in juni met een parade in De Haag?’ Maar heel vaak blijven mensen het antwoord schuldig, omdat ze niet eens weten dat er een nationale veteranendag is. Dan leg ik wel eens uit dat we dus zo’n dag hebben en waarom die er is. In één adem voeg ik daar dan aan toe dat we ook in Bergen op Zoom een veteranendag hebben. En dan is de reactie: ‘goh, dat wist ik niet’.

Afgelopen donderdag las ik een artikel in BN-deStem, waarin uw vice-voorzitter Roger van Es aan het woord kwam. Dat hij zich ernstig zorgen maakt over de belangstelling onder de veteranen voor de lokale veteranendag. Of liever gezegd: ogenschijnlijk een gebrek aan voldoende belangstelling. Gelukkig kwamen er afgelopen week nog aanmeldingen binnen en nu bent u hier om onder andere mijn woord van welkom aan te horen. U herkent een kritische toon. En ik hoor u denken: ‘is dat nou een welkomstwoord?. En de burgemeester praat eigenlijk tegen degenen die er niet zijn’. En ja beste mensen, daar heeft u een punt. Ik moet de veteranen bereiken die hier vandaag niet aanwezig zijn. En dat zijn er veel, wanneer ik de cijfers uit de krant mag geloven. Er zijn ruim 400 uitnodigingen verzonden.

De gemeente Bergen op Zoom vindt aandacht voor de veteranen heel belangrijk. Daarom ondersteunt de gemeente dan ook de Stichting Veteranen Ontmoetingscentrum, zodat zij onder andere deze veteranendag kunnen organiseren. Zo’n dag is belangrijk. Veteranen kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen die deze bloedgroep niet met een ander kan of wil bespreken. Of gewoon, gezellig onder elkaar zijn om leuke ervaringen uit te wisselen.
Daarnaast heeft zo’n dag betekenis waar het gaat om bewustwording. Dat we ons er van bewust moeten zijn dat een veilige wereld jammer genoeg niet meer is dan een ideaalbeeld. Vrede, veiligheid en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Daar moet figuurlijk en helaas soms ook letterlijk voor worden geknokt. Daartoe zet onze regering haar militairen in. Militairen die na uitzending de veteranenstatus verdienen.

De regering die onze militairen uitzendt, is de vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking. Dit betekent dat uitzendingen plaatsvinden in opdracht van een democratisch gekozen regering, met de bedoeling dat juist de waarden van de democratie worden verdedigd. Persoonlijk vind ik dat de bevolking van Nederland daar meer doordrongen van mag zijn. De samenleving mag ook weten dat uitzending vaak grote risico’s met zich meebrengt voor de militair en voor het thuisfront zeker niet altijd even gemakkelijk is.

Bekendheid van onze samenleving met veteranen is van grote betekenis omdat dit mensen bewust maakt van de waarde van vrede en vrijheid; dat die vrijheid nog steeds bevochten moet worden en er mensen zijn die bereid zijn zich daarvoor in te zetten. En die bekendheid begint bij de veteranen zelf. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de nationale veteranendag in Den Haag, maar zeker ook aan de lokale veteranendag hier in Bergen op Zoom.

De mensen hier aanwezig heb ik al bereikt met mijn betoog. Van harte nodig ik u uit deze toespraak via uw nieuwsbrief met de andere veteranen te delen, zodat ik ook degenen bereik die hier vandaag niet zijn.
Mijn boodschap bedoel ik zeker niet als een verwijt, want ik kan best begrijpen dat bijvoorbeeld de jongere veteranen voor nu nog andere prioriteiten hebben. Nee, deze oproep is vooral bedoeld als een eyeopener en een stimulans om veteranen en waar zij aan bijdragen zichtbaar te maken. U verdient die aandacht en tegelijkertijd vraag ik aan alle veteranen aan die aandacht voeding te geven. In onze wereld van vandaag is dat heel erg hard nodig.

Aan het begin van mijn toespraak had ik het over appèl. De militaire betekenis daarvan is u duidelijk. Een andere betekenis van appèl is: een beroep doen op. In die betekenis doe ik een appèl aan alle veteranen om volgend jaar deel te nemen aan de lokale veteranendag, zodat, wanneer we volgend jaar een appèl zouden houden, de hele eenheid zich present meldt!

Beste mensen, ik wens u allen een fijne middag toe en laat de maaltijd u smaken!

Hartelijk dank voor uw aandacht.
Burgemeester Petter

Laat een reactie achter